Privasi dan Dasar Kuki (Cookies) untuk tolongbeli.com.my

Tarikh berkuat kuasa: 6 September 2023

Terima kasih kerana mengunjungi tolongbeli.com.my. Kami menghargai privasi anda, dan dalam Dasar Privasi ini, kami ingin menjelaskan bagaimana maklumat peribadi anda dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh kami. Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami bagaimana kami menjaga privasi anda.

 1. Pengenalan

Dalam Dasar Privasi ini, istilah “kami,” “kita,” atau “tolongbeli.com.my” merujuk kepada pemilik dan pengendali laman web ini. Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan.

 1. Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi anda apabila anda mendaftar untuk akaun, membuat pembelian, atau berinteraksi dengan laman web kami. Maklumat yang mungkin kami kumpul termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Nama dan maklumat perhubungan anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon.
 • Maklumat pembayaran seperti maklumat kad kredit atau butiran pembayaran lain yang anda berikan.
 • Maklumat yang anda berikan apabila anda menghubungi kami untuk sokongan pelanggan atau pertanyaan lain.
 • Maklumat tentang produk atau perkhidmatan yang anda beli atau minati.
 1. Penggunaan Maklumat

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk pelbagai tujuan, termasuk:

 • Untuk memproses pesanan dan pembayaran anda.
 • Untuk memberikan sokongan pelanggan dan menjawab pertanyaan anda.
 • Untuk menghantar pemakluman dan promosi mengenai produk atau perkhidmatan kami.
 • Untuk mengenal pasti, mengembangkan, dan meningkatkan produk dan perkhidmatan kami.
 1. Kuki (Cookies)

Laman web kami menggunakan kuki (cookies) untuk mengumpul maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan laman web kami. Kuki adalah fail kecil yang disimpan di dalam pelayar web anda yang membantu kami melacak aktiviti anda. Anda boleh mengubah tetapan pelayar web anda untuk menolak kuki atau memberikan notis apabila kuki dihantar.

 1. Keselamatan Maklumat

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan fizikal, teknikal, dan organisasi yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, penggunaan, atau pendedahan yang tidak sah.

 1. Pendedahan Maklumat

Kami tidak akan menjual, menyewa, atau menukar maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali di mana diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

 1. Akses dan Pembetulan Maklumat

Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, atau menghapuskan maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami. Sila hubungi kami jika anda ingin membuat permintaan ini.

 1. Pindaan Terhadap Dasar Privasi

Kami boleh mengemaskini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan akan dikeluarkan dengan notis di laman web kami. Sila semak Dasar Privasi kami secara berkala untuk maklumat terkini tentang penggunaan maklumat peribadi anda.

 1. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami di [alamat e-mel anda].

Terima kasih kerana menggunakan tolongbeli.com.my. Kami menghargai kepercayaan anda dan akan terus berusaha untuk menjaga privasi anda dengan teliti.

PENGUMUMAN

ORDER BOLEH DI BUAT SEPERTI BIASA

Pos udara berjalan seperti biasa.

BUAT MASA SEKARANG WAREHOUSE PUSAT BELUM DI BUKA. JIKA HENDAK POS BARANG SILA PILIH SAMA ADA UDARA ATAU LAUT MAKLUMKAN PADA ADMIN   

“ETA untuk process handling 7 hari”

 

Kemaskini:  6/JUN/2024